Đường lên đỉnh VALENTINE

Chúng ta đã từng nghe ” đường lên đỉnh Olympia” , tượng trưng cho ngọn núi của tri thức, cho thấy sự khó khắn nếu muốn có tri thức, hôm nay các bạn được biết ” đường lên đỉnh VALENTINE” tượng trưng cho ngọn núi tình yêu, muốn có được tình yêu cũng không phải dễ dàng gì, củng Capricciosa chinh phục ngọn núi mang tên tình yêu mà bạn muốn có nhé. Giờ chúng ta cùng khám phá nào.

Tiếp tục đọc